דוח אחריות תאגידית 2016 > חוסן סביבתי

שינויי אקלים

נשר, כחברה חלוצה ומובילה בתעשייה בנושאי אחריות סביבתית, רואה בצמצום פליטת גזי החממה נדבך מרכזי במדיניות הסביבתית שלה.

 

תעשיית המלט העולמית עוסקת רבות בחיפוש מקיף אחר פתרונות לצמצום פליטת גזי חממה בתעשייה. שכן, תעשייה זו הינה צרכנית אנרגיה משמעותית בסכימה גלובלית. תהליך ייצור המלט אחראי לכ-5%-6% מכלל גזי החממה (בעיקר פחמן דו-חמצני) הנפלטים לאוויר ממקורות אנתרופוגנים (מעשה ידי אדם). קרוב ל- 60% מפליטת גזי החממה נובעת מתהליך הפיכת אבן הגיר לקלינקר ומקורם של כ- 30% מפליטת גזי החממה הנוספים הינו משריפת דלקים. כ- 10% מגזי החממה הנותרים נפלטים בעת תהליך צריכת החשמל המשמש לצרכים שונים בתהליך השינוע והטחינה של חומרי הגלם והמוצרים המוגמרים. תהליך ייצור הקלינקר, שלב ביניים הכרחי בייצור מלט, הוא בעל פוטנציאל להשפעה סביבתית משמעותית הן מבחינת צריכת האנרגיה הגבוהה והפליטות הנובעות מכך, והן מבחינת פליטת גזי החממה.

מעבר להשקעה בפרויקטים וולונטריים שונים המיושמים כיום להפחתת פליטת גזי חממה, משקיעה נשר משאבים רבים בפיתוח ויישום פרויקטים עתידיים.

תעשיית המלט בכל העולם מודדת את ביצועיה במדדים כמותיים לפי ייצור קלינקר. על פי מדדים אלו, לנשר ביצועים סביבתיים בין המובילים בעולם.

פעולות לצמצום גזי חממה

ייצור מלט מופחת קלינקר

נשר פועלת, בשיתוף פעולה עם לקוחותיה, להפחתה הדרגתית של אחוז הקלינקר במלט במטרה להקטין את פליטות גזי חממה.


חומרי גלם

בתעשייה נעשה חיפוש מתמיד אחר חומרי גלם חלופיים המתאימים לייצור מלט מבלי לפגוע בחוזק ואיכות המוצר. פתרונות שנמצאו כמסייעים בהפחתת השימוש בחומרי גלם בתוליים כוללים שימוש בחומרי גלם ממוחזרים, חומרי פסולת ותוצרי לוואי של תעשיות שונות. פתרונות אלו מובילים להקטנת פליטת גזי החממה כתוצאה מתהליך שריפת האבן וכתוצאה מצריכת האנרגיה בעת הייצור.

למידע נוסף על חומרי גלם ממוחזרים


התייעלות אנרגטית - שיפור בטכנולוגיות הייצור

שריפת אבן הגיר בכבשנים אחראית ליותר מ-80% מצריכת האנרגיה בייצור המלט, לכן מתמקדת תעשיית המלט בשיפור היעילות התרמית בכבשני הייצור. המגמה כיום היא מעבר מכבשני ייצור רטובים וחצי יבשים לכבשני ייצור יבשים המאופיינים ביעילות התרמית הגבוהה ביותר.
נשר פועלת לאורך שנים להתקנת טכנולוגיות חדישות לצמצום צריכת האנרגיה, והשלימה את המעבר לקווי ייצור יבשים במפעל רמלה עוד בשנות ה-90. גם תהליכי הטחינה והערבוב של מרכיבי המלט צורכים חשמל רב. בשנת 2006 החלה נשר להפעיל טחנת מלט מתקדמת ברמלה אשר פועלת ביעילות רבה והביאה לחסכון של כ-20% בצריכת האנרגיה. המפעל ברמלה צורך חשמל מתחנת כוח המופעלת באמצעות גז טבעי.


הגברת השימוש בתחליפי דלק

חברת נשר ממשיכה לייעל את תהליך הייצור ופועלת להגברת השימוש בדלקים חלופיים כאמצעי נוסף להפחתת פליטות גזי חממה. כך למשל, במהלך 2014 הסתיימה בניית מערך הקליטה של מתקן ה-RDF - דלק מעובד אשר מיוצר מפסולת תעשייתית ועירונית בעלת ערך אנרגטי גבוה. נשר עושה שימוש גם בממסים משומשים כתחליף לדלקים ובכך מונעת את הצורך בהשמדתם ומפחיתה את צריכת הדלק הפוסילי שלה.

לפרויקט ה- RDF


טכנולוגיות מתקדמות דלות פחמן לייצור מלט וקיבוע פחמן

תעשיית המלט המסורתית (פורטלנד צמנט), המשמשת בסיס לבנייה המודרנית, מחפשת טכנולוגיות חדשניות שיאפשרו ייצור מלט מבלי שיהיו לו השפעות מהותיות על הסביבה, לרבות פליטות גזי חממה. אחד הפתרונות המקודם על ידי תעשיית המלט בעולם בתחום צמצום פליטת גזי החממה הוא פיתוח והטמעת טכנולוגיות חדשניות המסוגלות לקלוט ולקבע פחמן דו חמצני הנפלט במהלך ייצור המלט. טכנולוגיות קיבוע הפחמן נמצאות עדיין בראשית דרכן, אך המשך קידומן נדרש לתעשיות בהן פליטת גזי חממה נובעת מהתהליך עצמו ולא רק מצריכת האנרגיה.

שימור תעשייה מקומית או "זליגת פחמן"
הטלת מכסות פליטה בגבולות אזוריים ולא כלל-עולמיים וללא מנגנונים כלכליים מתאימים, עלולה להוביל לתופעה המוכרת בעולם כ״זליגת פחמן״ (Carbon leakage) בה תעשיות יעבירו את אתרי הייצור שלהן למדינות שבהן המחויבות הסביבתית נמוכה יותר. כך, צמצום הפליטה באזור אחד לא יוביל להפחתה כלל-עולמית אלא למעבר הפליטה לאיזור אחר בעולם.

גזי חממה

בתחום גזי החממה נשר מציגה זה מספר שנים, ביצועים בין הטובים בעולם בפליטות לטון קלינקר.

גזי חממה

Tonne
 • 2006
  3723699
 • 2007
  3718440
 • 2008
  3532041
 • 2009
  2927007
 • 2010
  3305937
 • 2011
  3690905
 • 2012
  3726479
 • 2013
  3583602
 • 2014
  3772292
 • 2015
  3263365
 • 2016
  3226146
  • 0M
  • 1M
  • 2M
  • 3M
  • 4M
  • 5M

גזי חממה לטון חומרי מליטה

ק"ג
 • 2006
  666
 • 2007
  655
 • 2008
  657
 • 2009
  645
 • 2010
  656
 • 2011
  653
 • 2012
  645
 • 2013
  635
 • 2014
  642
 • 2015
  625
 • 2016
  620
  • 0kg
  • 200k
  • 400kg
  • 600kg
  • 800kg
  • 1000kg

השוואת ביצועי פליטת גזי חממה

פחמן דו-חמצני

(ק"ג לטון קלינקר)

Gross CO2 emissions

(kg per tonne clinker)

פחמן דו-חמצני

(ק"ג לטון שווה ערך מלט)

Gross CO2 emissions

(kg per tonne cement equivalent)

נשר הינה בין החברות המובילות בעולם בביצועים הנמדדים לפי ייצור קלינקר, דבר המצביע על יעילות אנרגטית גבוהה ביותר.

מדד זה אף צפוי להשתפר בשנים הקרובות עם הגידול בשימוש בדלקים אלטרנטיביים, בהם גם מרכיבי ביומסה (נייטרליים מבחינת פליטת גזי חממה). הביצועים הסביבתיים הנוגעים לגזי חממה נמדדים הן על בסיס נרמול לטון קלינקר והן על בסיס טון מלט (שווה ערך) וטון חומרי מליטה. בכל הקשור למדד פליטת גזי חממה לטון מלט או חומרי מליטה, היות והדרישה מתעשיית הבטון בארץ היא למלט בעל אחוז קלינקר וחוזק גבוה בהשוואה למקובל באירופה, הרי שכפועל יוצא, גם המדד של פליטת גזי חממה לטון מלט או חומרי מליטה גבוה במעט בהשוואה לאירופה. נשר עובדת בשיתוף פעולה עם לקוחותיה להפחתה הדרגתית של אחוז הקלינקר במלט.