דוח אחריות תאגידית 2016 > חוסן סביבתי

מאזן אקולוגי

בשנת 2016 ייצרה נשר 3,910,940 טון של קלינקר ו- 6,319,175 טון של מלט. חברת נשר צרכה 7,554,462 טון של חומרי גלם, מתוכם 11.5% ממקורות ממוחזרים. החברה צרכה 730,462 מ"ק מים, מתוכם 727,184 מים שפירים, 410,367 טון של דלקים ו-531 GWh

qufirst

חומרי גלם
ממחצבות

אבן גיר
5343665 טון
חרסיות
1050704 טון
גבס
228973 טון
חול
60790 טון

newicon

חומרי גלם
ממוחזרים

תחליפי אבן גיר
55754 טון
תוצרי לוואי תעשייתיים
222818 טון
גבס מתעשייה
96619 טון
אפר פחם
439125 טון
שבבי ברזל
51388 טון
תחליפי חרסית
4627 טון

wt

מים

מים שפירים
727184 מ”ק
מים ממוחזרים
2178 מ”ק
מים שוליים
1100 מ”ק

newicon

אנרגיה

פטקוק
327198 טון
מזוט
4764 טון
סולר
2705 טון
גז טבעי
1576 טון
חשמל
531 GWh
תחלפי דלקים
RDF (כולל פתיתי צמיגים)
64685 טון
סולוונטים
9440 טון

chaki

תוצרי
לוואי

גזי חממה
פחמן דו חמצני
3226146 טון
מזהמי אוויר
תחמוצות חנקן (NOx)
7505 טון
חלקיקים
205 טון
תחמוצות גופרית (SOx)
72 טון

פסולת
פסולת מיחזור
1563 טון
פסולת להטמנה
3595 טון

bubles

קלינקר

3910940 טון

truck

מלט

6319175 טון