דוח אחריות תאגידית 2016

חוסן
סביבתי

תעשיית המלט הינה תעשייה המחייבת תשתיות ייחודיות ונגישות לחומרי גלם טבעיים ואנרגיה. תכונות אלו, מחייבות התמודדות מוגברת עם אתגרים סביבתיים ואכן, תעשיית המלט העולמית פועלת על מנת להיענות לאתגרים באמצעות חתירה לשיפור מתמיד ויצירת תעשייה בת קיימא.

החברה מדווחת באופן ציבורי על פליטות המזהמים העיקריים של תעשיית המלט בדוחות אחריות תאגידית החל משנת 2004. נשר הייתה בין החברות הראשונות בארץ לדווח על פליטת גזי החממה למערך הדיווח הוולונטרי של המשרד להגנת הסביבה, והיא החברה הראשונה מישראל שפרסמה תצהירים סביבתיים למוצריה (EPD - Environmental Product Declaration).

נשר מפעילה מערכות מתקדמות לצמצום ובקרת פליטות חלקיקים מזהמים לאוויר. החברה השלימה את התהליך שנדרש ממנה על-פי חוק אוויר נקי ואף נערכה לעמידה בדרישות החוק עוד לפני שנדרשה לכך ברגולציה.

החברה מדווחת על כלל הפליטות וההעברות הנובעות מפעילויותיה, כנדרש בחוק חובת דיווח ומרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR - Pollutant Release and Transfer Register) שנכנס לתוקף בשנת 2012. חוק ה-PRTR מחייב דיווח כמותי של המזהמים העיקריים, כמו גם השוואה של כמות המזהמים לאורך שנים.

החברה לוקחת חלק ביוזמות לאומיות ובינלאומיות שמטרתן קידום פיתוח בר-קיימא, כגון השתתפות ביוזמה הוולונטרית לדיווח ולהפחתה של גזי חממה. במשך שנים רבות השתתפה נשר ב"יוזמת מלט בר קיימא" (CSI - Cement Sustainability Initiative) תחת הארגון העסקי הבינלאומי לפיתוח בר קיימא (WBCSD).

יוזמת מלט בר קיימא
(CSI – Cement Sustainability Initiative)

ה- CSI הוא ארגון המאגד את 24 יצרניות המלט הגדולים בעולם, ופועל מתוך מטרה לספק מסגרת עבור חברות מלט בתחום המעורבות החברתית והסביבתית. הארגון חוקר ומזהה את הפעולות שבהן חברות המלט צריכות לנקוט, הן כקבוצה והן כחברות אינדיבידואליות, על מנת להאיץ את התקדמותן לקראת פיתוח בר-קיימא. הארגון פיתח תוכנית הכוללת המלצות למעקב ולשיפור בנושאים הסביבתיים והחברתיים המהותיים לתעשיית המלט.

נשר עומדת בהנחיות ה- CSI לניטור מזהמים של תעשיית המלט.
החברות השותפות בארגון ה-CSI, לוקחות על עצמן מחויבות להשתמש בכלים, בפרוטוקולים ובהנחיות לפעולה שפותחו הארגון, כמו דיווח על פליטת פחמן דו-חמצני באופן מדויק ואחיד, ניהול משאבים בר-קיימא, שימוש בפרוטוקולים ייעודיים לניטור מזהמי אוויר, בחינת ההשפעות מקומיות וצמצום השימוש במים. הארגון דורש קביעת יעדים סביבתיים וחובת דיווח לגבי הפעילות שנעשית על מנת להשיג מטרות ויעדים אלו.

עם מכירת נשר על ידי CRH בסוף 2015 , נשר אינה חברה עוד בארגון באופן רשמי אך היא בוחנת את ביצועיה ואת התנהלותה הסביבתית בהתאם לייעדים שה-CSI מתווה.

השקעות כספיות בתחום איכות הסביבה

מחויבותה של נשר לאיכות הסביבה באה לידי ביטוי גם בהשקעות כספיות בהיקף נרחב.
חברת נשר משקיעה באחזקה שוטפת ובפיתוח בתחומי ניטור, מניעת זיהום, ניקיון וטכנולוגיות סביבתיות. הרגולציה הסביבתית המתקדמת ומחויבויות וולונטאריות נוספות בתחום איכות הסביבה, דורשות השקעות והוצאות שוטפות בסכומים של עשרות מיליוני ש״ח בשנה.
מהלך 2016 בלבד, סכום העלויות הכוללות שנשר נשאה בהן לצורך מניעה והפחתה של פגיעה בסביבה, הסתכם בכ- 40 מיליוני ₪.

השקעות כספיות בתחומי איכות הסביבה

מליוני ₪
 • 2006
  10.9
 • 2007
  7.9
 • 2008
  6.1
 • 2009
  9.4
 • 2010
  21
 • 2011
  25.9
 • 2012
  40
 • 2013
  31.2
 • 2014
  48.7
 • 2015
  47.2
 • 2016
  39.6
  • 0M
  • 10M
  • 20M
  • 30M
  • 40M
  • 50M
 • הוצאות
 • השקעות