דוח אחריות תאגידית 2016

חוסן
חברתי

נשר שמה דגש רב על כלל ההיבטים החברתיים הנוגעים לפעילותה והיא פועלת לקידום הקשרים בין ההנהלה לעובדים, מחזיקי עניין והציבור הרחב.
נשר מקדמת גישה פרואקטיבית בנושאים כגון בטיחות במקום העבודה, שיתוף הציבור ודיאלוג עם מחזיקי עניין וכן פעילות קהילתית -חינוכית.