דוח אחריות תאגידית 2016 > חוסן לאומי וכלכלי

השפעות מהותיות, אתגרים והזדמנויות

מדיניות סביבתית על בסיס העקרונות של גישת האקולוגיה התעשייתית

תחום האקולוגיה התעשייתית עוסק במעבר מתהליך תעשייתי לינארי, שבו משאבים עוברים דרך שרשרת הייצור ובסופו הופכים לפסולת, למערכת סגורה שבה פסולת יכולה לשמש כתשומה עבור תהליכי ייצור חדשים. העשייה בתחום מתמקדת בנושאים הבאים: זרימת חומרים ואנרגיה, השינוי הטכנולוגי בהקשר סביבתי, מחזור חיים, תכנון ועיצוב, מדיניות סביבתית מונעת מוצר ועוד. במסגרת אימוץ עקרונות הגישה, נשר עושה שימוש בתוצרי לוואי של תעשיות אחרות הן כתחליפי דלקים והן כתחליפים לחומר גלם ומשיבה פסולת תהליכית היסטורית לתוך תהליך הייצור. בנוסף, החברה עושה שימוש במים שוליים כחלופה למים שפירים במידת האפשר לקרור, הרטבת כבישים ומניעת אבק.

הזדמנויות

מלט "כחול לבן" – חוסן לאומי

לאור תפקידה המרכזי של תעשיית המלט, ישנה חשיבות רבה בפיתוח תשתיות מקיימות שיהיו יציבות ויעילות לטווח ארוך. לכן, הצורך האסטרטגי לספק למדינת ישראל חומרי בנייה זמינים ממקור מקומי מחייב תעשייה מקומית.

בנייה ירוקה – בריאות ונוחות

בנייה ירוקה היא גישה כוללת לתכנון, בנייה, תפעול ותחזוקת מבנים, המדגישה עקרונות סביבתיים ושואפת לצמצום השפעת המבנים על הסביבה. בנייה ירוקה תורמת לחסכון במשאבים, מוזילה באופן משמעותי את עלויות התפעול והתחזוקה השוטפת של מבנים ומציעה למשתמשים בה סביבת מחיה בריאה, איכותית ונוחה.

לבטון, ולמלט בפרט, יתרונות שונים בתחום הבנייה הירוקה, כמו שימוש בייצור בחומרי גלם ממוחזרים ובדלקים חלופיים (חומרי פסולת ותוצרי לוואי מתעשיות שונות) או שימוש בפריקסטים מוכנים (אלמנט בטון שהוכן מראש ומותקן כשהוא יצוק) המאפשר צמצום פסולת והפחתה בצריכת מים.

בטון, בשל תכונותיו כחומר עם מחזור חיים ארוך ובעל מסה תרמית גבוהה, הינו אחד מחומרי הבנייה היעילים מבחינה אנרגטית וסביבתית. שימוש נכון בבטון מהווה יתרון על פני חומרי בניין אחרים. שימוש במשטחים בהירים מבטון בעלי רמת החזר קרינה גבוהה יותר מאספלט, מאפשרים צמצום של אי החום העירוני. שימוש בבטון מחלחל מאפשר חילחול של מים לקרקע וצימצום הצורך במערכות ניקוז וביוב גדולות.

ניצול פסולת לאנרגיה – פתרון לאומי

בשנת 2014 השלימה נשר פרויקט בהשקעה של 65 מליוני שקלים, במסגרתו הוקם במפעל ברמלה מערך לקליטת והזנת דלק שמקורו בפסולת תעשייתית ועירונית (RDF – Refuse Derived Fuel) בעלת ערך אנרגטי גבוה, המשמשת כחומר בעירה לכבשני המלט. מדובר בפרויקט לאומי של מחזור והשבה של פסולת אל התהליך, בגינו זכתה נשר בתחרות ״תעשייה וסביבה״ לשנת 2015 מהמשרד להגנת הסביבה והתאחדות התעשיינים.
בשנת 2015 זכתה נשר בתחרות "תעשייה וסביבה" על פרוייקט ה-RDF.

rdfשימוש בבטון מחלחל
מאפשר חילחול של מים
לקרקע וצימצום הצורך
במערכות ניקוז וביוב גדולות

אתגרים

איכות סביבה - המגמות העולמיות

העולם חותר יותר ויותר לתעשייה "נקייה" ושיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים, במיוחד בתעשיית המלט. ישנה מגמה עולמית גוברת גם בתחום החקיקה לשקיפות גבוהה יותר וקשר עמוק יותר עם כלל מחזיקי העניין, לרבות התושבים המקומיים, ארגוני סביבה וחברה וגורמי ממשל שונים.

מכסות גזי חממה - זליגת תעשייה לחו"ל

ככל שמתרבות העדויות אודות ההשפעה הגוברת של פעילות האדם על האקלים הגלובלי, על נשר להיערך להחמרה בדרישות החוק הנוגעות לפליטה. תעשיית המלט באירופה סבלה קשות מחקיקה מחמירה שגרמה למעבר של חלק ניכר מהתעשייה לארצות בהן החקיקה מחמירה פחות. בכך אין תועלת לאקלים הגלובלי, והנזק לתעסוקה המקומית רב.

שוק גלובלי –ישראל בארגון ה - OECD

ישראל הצטרפה ב-2012 לארגון ה- OECD, שדרש שינויים במדיניות איכות הסביבה בישראל, לרבות בתחומים של מניעת זיהומים של קרקע, מים, אוויר וים, וכן ברמת שקיפות גבוהה הנדרשת מהתעשייה.

איכות אוויר ואיכות חיי התושבים השכנים

ככל אתרי התעשייה, לנשר פוטנציאל השפעה על איכות הסביבה. בתעשיית המלט העולמית ממופים שני מישורים בהם האתגר הסביבתי הוא מהותי: איכות אוויר ברמה המקומית ופליטה של פחמן דו-חמצני ברמה הגלובלית המשפיעה על שינויי האקלים.