דוח אחריות תאגידית 2016 > חוסן סביבתי

איכות אוויר

נשר נוקטת באמצעים הנדרשים להבטחת עמידה בדרישות תקני הפליטה ומקצה משאבים רבים למניעת זיהום האוויר

כל מתקני הייצור מצוידים במערכות חדישות לסינון ושיקוע חלקיקים העלולים להיפלט מתהליך הייצור. מרבית מזהמי האוויר הנפלטים בתהליך השריפה מסולקים בתוך כבשני המלט.

בהתאם לשיטות עבודה מיטביות של תעשיית המלט, נשר מנטרת באופן רציף מספר מזהמים עקריים בתעשייה זו: חלקיקים (PM), תחמוצות חנקן (NOx), ותחמוצות גופרית (SOx). תוצאות הניטור מצביעות על כך שנשר רמלה, בה פועלים כבשני החברה, עומדת בכל הדרישות המחמירות של חוק אוויר נקי.

השוואת ביצועים בתחום איכות אוויר

גרם לטון קלינקר

חלקיקים

Dust emissions

 
 
נשר
(נתוני 2016)
52.4
טווח פליטות ב-CSI
(נתוני 2011)
58-613

תחמוצות חנקן

NOx

 
 
נשר
(נתוני 2016)
1,857
טווח פליטות ב-CSI
(נתוני 2011)
844-1,915

תחמוצות גופרית

SOx

 
 
נשר
(נתוני 2016)
18
טווח פליטות ב-CSI
(נתוני 2011)
77-1,247

איכות אוויר

מערך ניטור בארובות
וניטור סביבתי

  • מכשירי מדידה מותקנים בארובות הכבשנים, בטחנות המלט ובטחנות הפחם, העוקבים אחר כל שינוי ברמת פליטת מזהמים.
  • בדיקות חלקיקים במתקני המפעל המבוצעות על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.
  • יחידות ניטור סביבתיות ביד-רמב"ם ובכרמי יוסף הפועלות 24 שעות ביממה.

איסוף אבק כבשנים

במהלך שנת 2014 הוקם במפעל נשר רמלה סילו חדש המיועד לאיסוף אבק כבשנים - החומר המצטבר במסנן (אלקטרופילטר) ובמגדלי המיזוג. הסילו החדש, שבנייתו ארכה 7 חודשים והסתיימה במאי 2014, מאפשר שליטה טובה יותר על ההרכב הכימי של הקלינקר. הדבר תורם באופן משמעותי להגדלת התפוקות, איכות הקלינקר, תשומות האנרגיה ובוודאי לניצול יעיל יותר של חומרי הגלם.


מערכות SNCR – צמצום
תחמוצות חנקן (NOx)

במסגרת מאמציה של נשר להפחית את ההשפעות הסביבתיות, ובפרט את תחמוצות החנקן, בהתאם לדרישות התקן הישראלי, התקינה החברה מערכות לצמצום תחמוצות חנקן (SNCR) בשני הכבשנים במערך הייצור במפעל ברמלה. נשר החלה להפעיל מערכות אלו לפני שנדרשה לכך בחוק, כאשר עלויות הפעלת המערכת עומדות על מליוני שקלים בשנה.
הטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות כגון זו, מביאה לצמצום פליטת תחמוצות חנקן, ובכך מביאה לשיפור מתמשך בביצועי החברה בתחום הפליטות לאוויר.

מזהמי אוויר ראשיים

טון

 2013201420152016
חלקיקים (PM)313251175205
תחמוצות חנקן (NOx)7,9148,5127,3007,505
תחמוצות גופרית (SOx)28632410272

מזהמי אוויר משניים לשנת 2016

ק״ג

כספית (Hg)12
מנגן (Mn)266
עופרת (Pb)34
כרום (Cr)31
נחושת (Cu)108
ניקל (Ni)46
ונדיום (V)31
קובלט (Co)53.3
תרכובות אורגניות נדיפות153,711
אנטימון (Sb)20

הנתונים כוללים את מפעל נשר ברמלה, מחצבת רמלה ומפעל נשר בחיפה. מתהליכי הייצור במפעל נשר חיפה נפלטים חלקיקים בלבד, בכמות של 2.8 טון בשנת 2016 (אין בו מתקנים לשריפת דלקים). פליטת החלקיקים ממחצבת רמלה בשנת 2016 היתה 44.2 טון. נשר עוקבת אחר מדדים שונים באיכות אוויר על פי המלצות פרוטוקול ה- CSI. מזהמי האוויר הבאים נמדדו במפעל נשר רמלה אך נמצא שהינם מתחת לסף הדיווח על פי חוק המפל״ס (PRTR) או תחת סף הגילוי של מכשירי המדידה. המזהמים הם: ארסן, קדמיום, תליום ודיאוקסינים ופוראנים.