דוח אחריות תאגידית 2016 > חוסן חברתי

איגודי תעשייה ועסקים

כדי להוביל, ללמוד ולהתקדם בתחומי כלכלה, סביבה וחברה, פועלת נשר בגופים ובארגונים וולונטריים שונים בארץ ובעולם, ביניהם גופי מחקר תעשייתיים וגופים המקדמים מטרות חברתיות וסביבתיות שונות.

hand

ECRA – European Cement
Research Academy

פורום המחקר הכלל אירופאי השייך לתעשיית המלט הגרמנית (VDZ) ומספק מידע, מחקר והכשרה בתחומים הנוגעים לייצור מלט.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ECRA

WEC – World Energy
Council

ארגון בינלאומי הפועל לחיסכון באנרגיה פוסילית וחשמלית משיקולי שימור מקורות אנרגיה.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר worldenergy

WBCSD – World Business
Council for SustainableDevelopment

ארגון עולמי שמטרתו העיקרית היא לנצל מנהיגות עיסקית כזרז לקידום פיתוח בר-קיימא, יעילות אקולוגית, חדשנות ואחריות חברתית בעסקים.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר wbcsd

* נכון לסוף שנת 2015

CSI – Cement
Sustainability Initiative

יוזמה תחת ה – WBCSD המאגדת 24 מיצרני המלט הגדולים בעולם מ-100 מדינות המאמינות כי פיתוח בר-קיימא הוא חלק אינטגרלי מהפעילות העסקית בתעשיית המלט.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר wbcsdcement

* נכון לסוף שנת 2015

ICC – International
Chamber of Commerce

ארגון בינלאומי לעסקים הפועל לקידום המסחר הבינלאומי במגוון פעילויות.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר iccwbo.org

התאחדות התעשיינים

הארגון היציג של כל מגזרי התעשייה בישראל: הפרטית, הציבורית, הקיבוצית והממשלתית.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התאחדות התעשיינים

מעלה

ארגון גג מקצועי של עסקים המחוללים שינוי בתחום אחריות תאגידית. הארגון פועל על פי ההנחה כי לניהול אחריות חברתית יש ערך עסקי-כלכלי עבור חברות.
הארגון הוקם בשנת 1998 והוא חלק מרשת בינלאומית של ארגוני עסקים המקדמים את נושא האחריות החברתית.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר מעלה

המועצה הישראלית
לבנייה ירוקה

הוקמה בשנת 2007 כמוסד ללא מטרות רווח ובו חברים באופן ייחודי המגזר העסקי, גורמי ממשל והאקדמיה לצד ארגונים מקצועיים, חברתיים וסביבתיים מובילים. מטרת הארגון היא להוביל לבנייה ירוקה ובת-קיימא בישראל למען הדורות הבאים על ידי שותפות של כלל מחזיקי העניין, שיובילו יחדיו לשינוי אמיתי ומהותי בשוק הבנייה והפיתוח בישראל.
נציג נשר הינו חבר בוועד המנהל של המועצה.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה