text

דבר
המנכ"ל

בשנים האחרונות הפכה הבנייה הירוקה לחלק מרכזי בשיח של תעשיית הבנייה בישראל ובעולם כולו. עתידו של שוק הבניה הירוקה בארץ תלוי, בראש ובראשונה, ביכולת של היצרניות לספק חומרי בניה איכותיים המתאימים כתשתית לבניה ירוקה.
בשני העשורים האחרונים השקיעה החברה למעלה מ- 500 מיליון דולר בשיפור משמעותי של תשתיות הייצור שלה במפעל, במטרה לשפר ולחזק את תהליך הייצור ולהפוך אותו ליעיל יותר, אנרגטית וסביבתית. בין היתר, חנכה החברה מתקן מתקדם לטחינת מלט, שזכה להגדרה של האו"ם כפרויקט להפחתת גזי חממה. גם תחנת הכוח שהקימה החברה-האם בצד המפעל מהווה מקור אנרגיה נקי יותר ממקורות האספקה העיקריים המשמשים את רשת החשמל בישראל.

התעשייה הכבדה נתפשת לא פעם כגורם מזהם, על אף השקעות עתק בנושא איכות הסביבה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות. אחד ההישגים המשמעותיים של נשר בשנה החולפת הוא פרויקט ה-RDF (Refuse Derived Fuel), בו הושקעו משאבים רבים. הקמת הפרויקט העמידה את החברה בפני התמודדות ארוכה עם גורמי תכנון ורגולציה. על אף האתגרים, התמידו נשר ושותפותיה - איגוד ערים דן וחברת ורידיס – במלאכה, וחנכו את המפעל החדש בחודש מרץ 2017. המפעל, שמייצר דלק חלופי מפסולת תעשייתית ועירונית, הוא הפרויקט הגדול ביותר שנעשה עד היום בארץ בתחום ניהול האשפה, ואחד המתקנים הגדולים מסוגו בעולם.

פרויקט ה-RDF הוא ההוכחה לכך שתעשיה כבדה יכולה להוות דווקא פתרון לזיהום סביבתי הנגרם על ידי הציבור. המפעל החשוב הזה מצמצם את הפער בין ישראל ומדינות מערב אירופה, ולמעשה מייצר מצב של Win-Win, הן בראייה כלכלית והן בראייה סביבתית. ראייה ארוכת טווח זו היא הבסיס ליציבות החברה ולהתפתחותה העתידית.

אנו מתכבדים להציג בפניכם את דוח האחריות התאגידית לשנת 2016, המציג את העשייה הענפה של נשר ואת אפיקי הפיתוח של החברה בשנים הבאות. אנו גאים להוביל תעשייה ישראלית מתקדמת שרואה בשמירה על הסביבה ערך עליון.

signature

משה קפלינסקי, מנכ"ל